Toelichting

2 Sam. 23: 13-17 - Prijsbewustzijn 
Heilig Avondmaal (gaande viering)