Toelichting

Marc. 9: 33-37 - Status ontvangen als een kind