Toelichting

Matteüs 13:10-13 - Het verhaal van de Zaaier