Spreker Datum Bijzonderheden
zondag 14 april 2019 16:30

Galaten 5: 13-16 - Wat is jouw diepste motivatie?

zondag 14 april 2019 09:30

1 Johannes 1: 1-4 - Je bent niet alleen; over christelijke verbondenheid

zondag 07 april 2019 16:30

Heilig Avondmaal - tafelviering

Hebreeën 12: 1-3 en 1 Johannes 3: 1-3

zondag 07 april 2019 09:30

Heillig Avondmaal - tafelviering

Lucas 9: 28-36

zondag 31 maart 2019 16:30

1 Korintiërs 12: 7 - Door de Geest kun jij in liefde voor anderen zorgen

zondag 31 maart 2019 09:30

Ezechiël 20:1-21a en 33-44 - Hoe God ons een spiegel voorhoudt

zondag 24 maart 2019 16:30

Ezechiël 47: 1-12

zondag 24 maart 2019 09:30

Psalm 8

zondag 17 maart 2019 16:30

Jeugddienst
Ezechiël 18

zondag 17 maart 2019 09:30

Johannes 10: 1 - 5

woensdag 13 maart 2019 19:30

Biddag Kandelaarkerk
Psalm 128

woensdag 13 maart 2019 15:00

Biddag Kandelaarkerk
Kinderdienst

zondag 10 maart 2019 16:30

HC Zondag 39- Deuteronomium 6: 1-9 en 20-23 en Efeziërs 3: 14-21 en 6: 1-4

zondag 10 maart 2019 09:30

Ezechiël 16: 1-22, 38-43 en 59-60 en 62-64

zondag 03 maart 2019 16:30

Genesis 1: 9-13 - Heb jij vaste grond?

zondag 03 maart 2019 09:30

Matteüs 8: 8-9 - Een woord is genoeg

zondag 24 februari 2019 16:30

2 Kronieken 5: 13b-14 - Een huis vol aanbidding

zondag 24 februari 2019 09:30

Ezechiël 15 & Johannes 15: 1-8 - Wat heeft God aan ons (geloof)?

zondag 17 februari 2019 16:30

Spreuken 8: 35-36 - Luister naar wijsheid

zondag 17 februari 2019 09:30

Efeziërs 5: 21-33 - Spiegel je aan Gods trouw

zondag 10 februari 2019 16:30

Lucas 4:14-21 - Het goede nieuws van Jezus bevrijdt

zondag 10 februari 2019 09:30

 Ezechiël 13 - Fake of echt?

zondag 03 februari 2019 16:30

Heilig Avondmaal - gaande viering

Psalm 87

zondag 03 februari 2019 09:30

Heilig Avondmaal - gaande viering

Lucas 15:11-32 - Neem mijn hart verander mij

zondag 27 januari 2019 16:30

Jeugddienst
Hebr. 10: 19-25 - De tweede kerkdienst

zondag 27 januari 2019 09:30

Marc. 4: 33-41

zondag 20 januari 2019 16:30

Matt. 3: 1-17 - ‘De kracht van de vreugde’

zondag 20 januari 2019 09:30

Marc. 12: 18-27 - Heilige en veilige kerk

zondag 13 januari 2019 16:30

1 Petr. 3: 1-7 - Hoe christelijke vrouwen en mannen met elkaar omgaan

zondag 13 januari 2019 09:30

Efeze 1: 3-14 - Gods bevrijdende keuze