Spreker Datum Bijzonderheden
zondag 10 september 2017 09:30

Kerkproeverij
Joh. 21: 1-14 - Open je ogen voor Gods werkelijkheid
Bediening heilige doop
Bevestiging kerkelijk werker Staartlicht

zondag 03 september 2017 16:30

Kol. 1: 9-23 / HC Zondag 9 - Prijs de Schepper om zijn werk en zijn trouw
Heilig Avondmaal (tafelviering)

zondag 03 september 2017 09:30

1 Kor. 11: 17-34 - Avondmaal vieren. Ofwel: hoe Christus je ogen opent
Heilig Avondmaal (tafelviering)

zondag 27 augustus 2017 16:30

Matt. 14: 22-34

zondag 27 augustus 2017 09:30

Marcus 2: 1-17 - Volg mij - zegt Jezus.
Bediening Heilige Doop en Openbare Geloofsbelijdenis

zondag 20 augustus 2017 16:30

Openb. 5: 6-10 - Omdat U het waard bent!

zondag 20 augustus 2017 09:30

Exodus 14: 5-18
Bediening Heilige Doop

zondag 13 augustus 2017 17:00

met CGK (in Zuidhovenkerk)
Gen. 45: 21 - 46: 7

zondag 13 augustus 2017 09:30

 2 Sam. 18: 19 – 19: 1 en 2 Sam. 19: 2-9

zondag 06 augustus 2017 17:00

met CGK (in Zuidhovenkerk)
Matt. 13: 31-35 - Mosterdzaad en zuurdeeg: er is hoop!

zondag 06 augustus 2017 09:30

Psalm 117 en Rom. 15: 1-13

zondag 30 juli 2017 17:00

met CGK (in Zuidhovenkerk)

zondag 30 juli 2017 09:30

Gal. 5: 13-26 - Vrucht van de Geest

zondag 23 juli 2017 16:30

met CGK (in Kandelaarkerk)
Luk. 14: 1-24 - Jezus’ tafelgesprek in het huis van een Farizeeër

zondag 23 juli 2017 09:30

Matt. 25: 31-46 - De wereld eindigt anders dan u denkt.

zondag 16 juli 2017 16:30

Met CGK (in Kandelaarkerk)
Psalm 117 - Overstelpende liefdestrouw
Bediening heilige doop

zondag 16 juli 2017 09:30

Luk. 3 en 7 / Hand. 19: 1-7

zondag 09 juli 2017 16:30

Efeziërs 6: 10-24 en 1 Tim. 6: 11-16 - Je roeping als christen III: je bent koning.

met CGK

zondag 09 juli 2017 09:30

Hand. 10: 1-29 en 30-48

zondag 02 juli 2017 16:30

HC Zondag 12 - Je roeping als christen I: priester

zondag 02 juli 2017 09:30

Psalm 115 - Alle eer aan God
Bediening heilige doop

zondag 25 juni 2017 16:30

Hand. 16: 9-10 en 22-34

zondag 25 juni 2017 09:30

Psalm 42 en 43 - Geloven doe je door..

zondag 18 juni 2017 16:30

Jeugddienst
Matt. 11: 2-15 - Is Jezus (het) echt?

zondag 18 juni 2017 09:30

Hand. 2: 42

zondag 11 juni 2017 16:30

Marc. 3: 5b - 'Strek je hand uit…!'

zondag 11 juni 2017 09:30

1 Petr. 5: 1-11 - Dank God voor alle gaven in de gemeente
Bevestiging ambtsdragers

zondag 04 juni 2017 16:30

Pinksteren
Heilig Avondmaal

zondag 04 juni 2017 09:30

Pinksteren
Hand. 2: 1-42 - Ontvang de Geest van de verhoogde Jezus
Heilig Avondmaal

vrijdag 02 juni 2017 19:00

Huwelijksbevestiging Jacoline en Hendrik