Noodhulp voor Oekraïne

Door het oorlogsgeweld in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. Ze zoeken een veilige plek in het westen van het land of in de buurlanden Polen en Moldavië. Ouderen zijn kwetsbaar en vaak arm. Er dreigt een grote humanitaire ramp. Dorcas verleent noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg. 

Dit bericht is geplaatst op 26-02-2022

De diaconie vraagt uw ondersteuning van deze hulp in de vorm van uw gebed en uw giften. Morgen zal er in de kerkdienst aandacht voor zijn. We zullen zelf geen collecte houden voor dit doel, maar vragen u om rechtstreeks aan Dorcas te doneren. Zodoende is het geld snel bij de hulpverleners.

Dus, wie wil en kan bijdragen, ga naar de website www.dorcas.nl en klik op de gele button ‘Doneren’.

Van harte aanbevolen!