Hulp blijft nodig in Syrië

Aanstaande zondag 28 mei willen we collecteren voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië. De Christelijke Noodhulpcluster is daar actief bij hulp aan mensen en in de wederopbouw.

Dit bericht is geplaatst op 26-05-2023
Hulp blijft nodig in Syrië
“Meteen na de aardbeving stonden we klaar om noodhulp te verlenen. Er was dringend behoefte aan water, voedsel, medische hulp en noodopvang. Kerken en andere gebouwen werden ingericht als opvanglocatie en voorzien van schoon drinkwater en tijdelijke douche-en toiletfaciliteiten.
De schade is zo enorm dat er voorlopig nog veel mensen in de noodopvang centra moeten blijven. We controleren beschadigde huizen op veiligheid en repareren waar mogelijk de schade, zodat mensen zo snel mogelijk naar hun eigen huis terug kunnen.
Het is van groot belang dat de kinderen terug naar school kunnen. Daarom hebben we een aantal scholen gerepareerd en voorzien van de basis benodigdheden om weer les te kunnen geven. Ook krijgen de kinderen professionele hulp bij het verwerken van wat ze hebben meegemaakt.”

Marjanne van Vliet, landendirecteur van ZOA in Syrië vertelt: “We hopen dat mensen in Nederland mee blijven leven en geven, want veel Syriërs moeten hun huizen en gemeenschappen van de grond af weer opbouwen. Dat duurt jaren.”

ZOA participeert in de Noodhulpcluster.
We hopen dat onze gemeenteleden die op Opwekking zijn ook via Givt aan deze collecte willen bijdragen!

De diakenen