Leven uit de Bron. Heilige doop en startzondag

Zondagmorgen starten we met ons jaarthema: leven uit de Bron. Het thema en de plannen die daarbij horen worden in de dienst gepresenteerd. Het jaarthema krijgt een gezicht in de bediening van de heilige doop. De Drie-Ene God neemt ons in genade aan. De preek gaat over Marcus 9:14:27 (met name vers 24b)

Dit bericht is geplaatst op 08-09-2023
Leven uit de Bron. Heilige doop en startzondag
De preektekst staat weer online op jmhaak.com. Dit lied is mogelijk minder bekend:

Gods zegen voor jou (Sela): https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BRs.

Allemaal van harte welkom in de eredienst 
ds. Matthijs Haak