Kennis vermeerdert verwondering

Geloof en wetenschap – twee gescheiden werelden? Neem je de Bijbel nog wel serieus als je de inzichten van de wetenschap accepteert? Of kan die kennis je juist helpen Gods Woord beter te verstaan? Je verwondering over de schepping zelfs doen groeien?

Dit bericht is geplaatst op 22-09-2023
Kennis vermeerdert verwondering

In 2021 verscheen het boek van ds. Rolie Barth “De Kosmos en het Leven, een Meesterwerk”. Binnen de Open Hof-kerk in Dordrecht is in 2022 een leeskring gestart om dit boek te bespreken. Het leverde boeiende gesprekken op. We raakten onder de indruk van de bijna oneindige gedetailleerdheid van de schepping met haar onvoorstelbaar grote ontwikkelingsmogelijkheden. Ook werden we aangezet om opnieuw na te denken over ons verstaan van de bijbelse gegevens over schepping en zondeval.

Het centrale thema is de relevantie van de Bijbel als Woord van God voor geloof én wetenschap. Dit wordt uitgewerkt in de onderwerpen van de drie avonden die worden ingeleid door ds. Barth.

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn op deze avonden!
Drie kerken hebben voor de avonden hun vergaderfaciliteiten beschikbaar gesteld:
Bijbel en kosmologie, Open Hof, Herschelstaat 27, Dordrecht, dinsdag 31 oktober,
Bijbel en biologie, Kandelaarkerk, Van Eesterenplein 230, Dordrecht, dinsdag 14 november,
Bijbel, mens en lijden, Zuidhovenkerk, Zuidhovenlaantje 4, Dordrecht, dinsdag 28 november.

Met een mail naar onderstaand adres kunt u zich aanmelden voor een of meerdere avonden.
Welkom vanaf 19.30 uur; om 20.00 uur start het inhoudelijke gedeelte.

Kijk voor meer informatie naar twee inleidende filmpjes viahttps://dekosmoseenmeesterwerk.nl/
Zie ook onze flyer.

Namens de werkgroep,
Frits van Heusden
inspiratieavonden2023@gmail.com