Geluk en vrede voor heel Gods schepping. Hosea 2:16-25.

We luisteren zondag weer naar Hosea. Het tweede deel van Hosea 2 staat (nogmaals) centraal. God gaat tot het hart van zijn volk spreken. Wat betekent dat? In wat betekent de vrede (Hosea 2:20) in onze tijd waarin juist zoveel geweld, oorlog en verschrikking is?

Dit bericht is geplaatst op 28-10-2023

Samenkomst eredienst
De preektekst staat zondag online op jmhaak.com. Extra feestelijk is dat de lofzang wordt begeleid door het blaasensemble. Welkom in de eredienst. 

ds. Matthijs Haak

Collecte is voor het Staartlicht