Wat kun jij voor een ander betekenen?

Wat kun jij voor een ander betekenen? Preek Matteüs 12 en 1 Korintiërs 12.

Dit bericht is geplaatst op 10-11-2023
Wat kun jij voor een ander betekenen?

Jezus zegt dat ieder die de wil van zijn Vader doet zijn ‘broer, zus en moeder’ is. En Paulus heeft het over een lichaam, als hij spreekt over de kerk. Wat betekent dit? Hoe stel je je op in de gemeente en daarbuiten? Zondagmorgen gaat het hierover in de eredienst. Extra feestelijk is dat de bediening van de heilige doop plaats vindt en dat de jongen van catechisatiegroep 3 verschillende bijdragen leveren. Allen van harte welkom! 

ds. Matthijs Haak

Collecte is voor ondersteuning Michiel en Hanneke Louter