Uitnodiging algemene vergadering India Mission | Verre Naasten

Op 25 november ben je van harte welkom op de algemene vergadering van India Mission | Verre Naasten.

Dit bericht is geplaatst op 10-11-2023
Uitnodiging algemene vergadering India Mission | Verre Naasten

De vergadering vindt plaats in het oosterlicht in Gorinchem. Het belooft een leuke middag te worden met workshops, een lunch en een inspirerend verhaal van dominee Dawden uit India. Ook is er in het programma genoeg tijd om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Programma
Bekijk hieronder alvast het programma van de vergadering:

09:30 uur - Inloop met koffie/thee
10:00 uur - Opening door voorzitter Joost Sytsma
10:25 uur - Dominee Dawden uit India introduceert het thema
10:45 uur - Zingen onder begeleiding van Combi uit Gorinchem
11:05  Workshops en koken voor lunch
-    Workshop 1: Ontmoeting met dominee Dawden en diakenen uit Nederland: Hoe werkt het diaconale werk in verschillende gemeenten in India?
-    Workshop 2: Scholen door Quintijn en Mariet: Hoe werkt het onderwijs in Chappara en Lakhnadon?
12:35 uur – Lunch, aansluitend zingen we een aantal liederen en rond 14:00 uur sluiten we de vergadering met gebed

Aansluitend zingen we een aantal liederen en rond 14:00 uur sluiten we de vergadering met gebed.
 
Je bent van harte uitgenodigd bij Het Oosterlicht, Kruithoorn 1 in Gorinchem.
Heb je vooraf vragen? Stuur dan een e-mail naar secretaris@indiamission.nl
 
We hopen je op 25 november te ontmoeten!
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur India Mission | Verre Naasten