Kerkenraad stelt financiële jaarstukken 2023 en begroting 2024 vast

De kerkenraad heeft de financiële stukken van de kerk, opgesteld door de Commissie van beheer besproken en vastgesteld.

Dit bericht is geplaatst op 27-03-2024

De kerkenraad heeft de financiële stukken van de kerk, opgesteld door de Commissie van beheer besproken en vastgesteld.
Dit gebeurde ook met de stukken van de diaconie.
De kascontrolecommissie (Frank Geleijnse en Rik van den Berg) gaf een positief advies.
De stukken worden kort toegelicht na de ochtendkerkdienst van 7 april aanstaande.

Jaarrekening 2023

Jaarcijfers diaconie 2023