Oproep voor de verkiezingen

Met ingang van het komende seizoen zijn er drie vacatures diaken en vijf vacatures ouderling. De kerkenraad stelt het zeer op prijs wanneer u met hem meedenkt en namen indient van broeders of zusters die u geschikt vindt om deze vacatures te vervullen. U kunt dat doen tot uiterlijk vandaag, vrijdag 5 april bij scriba 1, zr. Blok of in het postvak van de kerkenraad.

Dit bericht is geplaatst op 29-03-2024

De benodigde papieren vindt u in uw postvak en ze zijn ook opgenomen in het mededelingenblad dat deze week weer via de gemeente-app verschijnt.