Nieuws

Een uniek boek. Themadienst over de Bijbel
De jongeren zijn de afgelopen twee keer bezig geweest met het onderwerp 'de Bijbel'. Wat is dat voor een boek? (Hoe) lees je de Bijbel? Zondagmorgen zal het daarover gaan.
Leven uit de Bron. Heilige doop en startzondag
Zondagmorgen starten we met ons jaarthema: leven uit de Bron. Het thema en de plannen die daarbij horen worden in de dienst gepresenteerd. Het jaarthema krijgt een gezicht in de bediening van de heilige doop. De Drie-Ene God neemt ons in genade aan. De preek gaat over Marcus 9:14:27 (met name vers 24b)
Meer dan rijkdom, meer dan macht. Tweede preek Hosea 1
Zondag luisteren we nog een keer naar het begin van Hosea. Wie is deze profeet? In welke tijd leeft hij en wat betekent zijn profetie voor toen en nu?
Activiteiten Het Koningskind
Er worden door Het Koningskind verschillende activiteiten georganiseerd.
Naar het archief
1 2 3