ANBI en belastingopgave

Onze kerkgemeenschap heeft een ANBI-status

ANBI is een zogenaamde “algemeen nut beogende instelling”. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarde voldoen. Onze kerkgemeenschap voldoet hieraan.

Binnen de Nederlandse Gereformeerde kerken in Nederland vragen we deze ANBI-status gezamenlijk aan.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften en Vaste Vrijwillige Bijdrage aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor giften aan de Diaconie en Staartlicht.


Onze ANBI gegevens zijn terug te vinden op : https://www.gkv.nl/anbi/dordrecht/


Gegevens die gevraagd kunnen worden bij de opgave voor de inkomstenbelasting zijn :

  • Naam : Nederlandse gereformeerde Kerk Dordrecht - Kandelaarkerk


Commissie van Beheer