Contact

BEZOEK ONZE SAMENKOMSTEN

Van Eesterenplein 230
3315 KW Dordrecht
078-6168213

Iedere zondag zijn er samenkomsten om 9:30 uur.
Meer over onze samenkomsten


POSTADRES

Postbus 9157
3301 AD Dordrecht


SCRIBA

Scriba 1 - Ondersteunende en organisatorische zaken: scriba.gkv@kerkindordt.nl
Scriba 2 - Pastorale zaken kerkenraad: pastoraat.gkv@kerkindordt.nl


DIACONIE

Voorzitter diaconie: diaconie@kerkindordt.nl


PREEKVOORZIENING

Preekvoorziening door mw B. Lems-Zijderveld preekvoorziening.dordrecht@gmail.com


KERKELIJK BUREAU

Het kerkelijk bureau voor de ledenadministratie: kerkelijkbureau@kerkindordt.nl
Per adres Dubbelsteynlaan Oost 113, 3319 EB Dordrecht


BOEKHOUDER

mw. I. Medendorp; banknr. kerk NL73 INGB 0000 5111 57
t.n.v. Geref. Kerk te Dordrecht,
e-mail boekhouder@kerkindordt.nl


ARCHIVARIS

Het archief wordt beheerd door broeder A. van Vugt


NIEUWSBERICHTEN

Wilt u ook iets delen via dit medium? Mail naar nieuwsbrief@kerkindordt.nl.
Als u een stukje wilt laten plaatsen, wilt u dan zelf de tekst aanleveren. Als u de oproep wilt herhalen, wilt u dan een nieuwe aangepaste tekst aanleveren. Iedere vrijdag zullen nieuwe berichten verschijnen. Het tijdstip van sluiting voor het inzenden van stukjes is donderdags, voor 12:00 uur ’s middags.


RUIMTE RESERVEREN

U kunt gebruik maken van de beide locaties van onze kerkgemeenschap: het kerkgebouw aan het Van Eesterenplein en het multifunctionele gebouw op de Staart. Klik hier voor het aanvragen van een ruimte.


MELDPUNT MISBRUIK

Gemeenteleden kunnen zich anoniem wenden tot het Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Ook zijn er interne vertrouwenspersonen, die je altijd kunt bellen. Klik hier voor meer informatie.


ANBI EN BELASTINGOPGAVE

Klik hier voor de pagina ANBI en Belastingopgave


Privacyverklaring

Klik hier voor de pagina Privacyverklaring