Meldpunt misbruik

Een gemeentelid kan zich anoniem wenden tot het Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Kijk op: www.meldpuntmisbruik.nl

Mail naar: info@meldpuntmisbruik.nl

Bel naar:

  • Vertrouwenspersoon: 06 81 08 01 17 (ma-vrij 9.00 – 17.00)
  • Preventie en voorlichting: 06 20 05 44 52 (di-vrij 9.00 – 17.00)

 

Interne Vertrouwenspersonen

Voor wie zijn de interne vertrouwenspersonen ingesteld?
De interne vertrouwenspersonen (IVP) kunnen worden benaderd door leden of ex-leden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Dordrecht en door leden of ex-leden van de classiskerken.
De interne vertrouwenspersonen nemen meldingen in behandeling die betrekking hebben op seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt.
Tevens is de intern vertrouwenspersoon te benaderen voor gemeenteleden die, ongeacht welke functie, elkaars integriteit schenden en daarmee grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Wat is de taak van de interne vertrouwenspersonen?
De taak van de interne vertrouwenspersonen is om mensen met een melding eerste opvang en begeleiding te verlenen. Onder eerste opvang en begeleiding worden verstaan: het bieden van een luisterend oor, het adviseren van de melder over het wel of niet nemen van verdere stappen en het verlenen van assistentie bij de doorverwijzing naar eventuele hulpverlening.

Interne vertrouwenspersonen gemeente Dordrecht
Coby Geleijnse (tel. 06 42 81 41 34) en Douwe Haaksema (tel. 06 50 87 96 01)