Diaconie

Christus is ons voorbeeld. Als zijn volgers kunnen en mogen we elkaar dienen. Hij regeert de wereld en geeft ons alles wat we nodig hebben. Dat maakt het ook mogelijk om door te geven en te delen. Niet als doel op zich, maar om zo iets te laten zien van het goede leven met God en alle dankbaarheid op Hem te richten.

In ons diaconale werk hebben we twee aandachtsgebieden:

  1. Het zorgen voor en omzien naar elkaar als leden van dezelfde gemeenschap. De gemeente zal een 'veilig huis' zijn voor wie daar wonen. Sociaal, maar ook financieel is er aandacht voor elkaar en ondersteuning waar dat nodig is.
  2. Christus’ liefde is voor alle mensen. De gemeenschap wil dit laten ervaren aan iedereen direct om haar heen, in de straat, de wijk, de stad, het land en de wereld.

Dienstbaar zijn als volgeling van Christus betekent dat we telkens opnieuw zoeken naar effectieve mogelijkheden en middelen voor de vragen van vandaag. We binden de strijd aan met hebzucht en individualisme en willen ruimhartig onze plaats innemen in de ruimte die de overheid biedt.

Als diaconie participeren we in het Diaconaal Platform Dordrecht waarin de diaconieën van diverse kerken binnen Dordrecht zijn vertegenwoordigd en zijn we onderdeel van de stichtingsraad van het Diaconaal Aandachtscentrum in Dordrecht.

Menko Drost
Voorzitter
Wijk D deel 2

Wilt u de diaconie financieel ondersteunen, of wilt u meer informatie ontvangen?
Neem via onderstaand formulier contact op met de diaconie

Tik onderstaand woord over


[ Andere afbeelding ]