Pastoraat

Heb je een vraag of heb je hulp nodig? Gebeurt er iets in je leven waarin je Gods nabijheid ervaart of hem juist even uit het oog verloren bent? Wij zijn er voor jou!

Er komt iedere dag zoveel op ons af dat het zomaar kan zijn dat het je even niet meer lukt. Je loopt vast en je weet niet meer hoe verder te gaan. Soms kan het heerlijk zijn om even met iemand te praten die je helpt om weer zicht te krijgen, om een luisterend oor te hebben voor jouw specifieke situatie en om voor jou te bidden als je zelf geen woorden meer hebt...

Dat is pastorale zorg. Aandacht voor jouw verhaal, in het licht van het bevrijdend evangelie en in afhankelijkheid van de God die jou op het oog heeft!

Binnen de Kandelaarkerk zijn er ouderlingen die speciaal zijn aangewezen om met pastorale aandacht en zorg voor jou beschikbaar te zijn. Zij hebben elk de zorg voor een deel van de gemeenschap en worden daarin ondersteund door pastoraal medewerkers. Iedereen die betrokken is bij pastorale zorg heeft zich ertoe verplicht verantwoord en vertrouwelijk om te gaan met gegevens die hen uit hoofde van hun taak, ter ore of onder ogen komen. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving, waarin je gerust je hart kunt uitstorten.

Je kunt ons bereiken via pastoraat.gkv@kerkindordt.nl.