Avondmaal - Feest van genade!

In opdracht van de Heer Jezus vieren wij periodiek het heilig avondmaal tijdens onze samenkomst. Leden van de gemeente die belijdenis hebben gedaan van hun geloof kunnen deelnemen aan deze vieringen.

We heten als gast van harte welkom iedereen die

 • door de avondmaalsviering de opbouw van de gemeente zoekt;
 • in zijn/haar eigen kerk in de weg van openbare geloofsbelijdenis tot het avondmaal is toegelaten;
 • van harte gelooft in de drie-enige God: Vader, Zoon en heilige Geest;
 • belijdt dat de leer van de bijbel, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat, de ware en volkomen leer van de verlossing is;
 • zijn/haar zonden erkent, Gods belofte van vergeving gelooft, en zich van harte voorneemt om met God te leven.

Leden van andere kerken of gemeenten, bijvoorbeeld van onze zusterkerken, vragen we zich voorafgaand aan de samenkomst even te melden bij één van de ouderlingen, zodat we kort kunnen spreken over bovenstaande punten. Het is prettig als dit gesprek niet onder tijdsdruk plaatsvindt. Als gasten vooraf weten dat ze willen meevieren, kunnen zij zich daarom ook in de week voorafgaand aan de avondmaalsviering bij een van de ouderlingen of de predikant melden. Als gasten zich direct voorafgaand aan de eredienst waarin we het avondmaal vieren bij de kerkenraad melden, kunnen zij op basis van een kort gesprek of een goed getuigenis van een gemeentelid het avondmaal meevieren door het tekenen van het gastenboek.

 

Voor 2023/24 gelden de volgende data:

 • 3 september 2023
 • 1 oktober 2023
 • 3 december 2023
 • 4 februari 2024
 • 31 maart 2024 (Pasen)
 • 2 juni 2024