Christelijke feestdagen

Door de feestdagen van het christendom te bekijken leer je veel van de betekenis van deze godsdienst. De betekenis van elke christelijke feestdag staat hieronder beschreven. Als je alle feestdagen bekijkt dan zul je zien dat de persoon Jezus Christus steeds centraal staat.

Kerst (25 en 26 december)

Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Jezus, de Zoon van God. Hij kwam als mens naar de aarde om de mensheid te verlossen van zonde en ongerechtigheid.

Goede Vrijdag

Jezus kreeg tijdens Zijn leven op aarde zowel volgelingen als vijanden. Op een vrijdag voor het Joodse paasfeest werd Jezus door de Romeinen gekruisigd. Deze terechtstelling heeft voor christenen grote waarde. Jezus ging namelijk vrijwillig aan het kruis om de zonden van mensen op Zich te nemen. Jezus wordt ook wel voorgesteld als het Paaslam, of het Lam van God. Zijn dood was namelijk een offer aan God.
Aan deze gebeurtenis wordt op Goede Vrijdag gedacht.

Pasen (de eerste zondag na Goede vrijdag)

Maar de dood van Jezus was niet het einde van Zijn leven. Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Op deze manier overwon de Zoon van God de dood en zorgde voor een eeuwig perspectief voor de mensheid. Op Pasen wordt deze overwinning letterlijk 'gevierd'.
Pasen is oorspronkelijk een Joods feest, Pesach genoemd. De Joden gedenken op deze dag de daden van God voor het land Israël. De eerste christenen waren veelal Joods, zij hielden Pesach in ere, maar gaven het de huidige betekenis. De feesten Pesach en Pasen worden nu ook niet meer op dezelfde dag gevierd.
De datum waarop Pasen valt verschilt, maar ligt altijd tussen 22 maart en 25 april. De datum wordt bepaald door de maanstand. Pasen wordt namelijk gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente (21 maart).

Hemelvaartsdag (de 40e dag na Pasen)

Veertig dagen na Zijn opstandig uit de dood ging Jezus terug naar God, Zijn Vader. Hij ging terug en zal op Gods tijd op dezelfde manier weer terugkeren naar de aarde.

Pinksteren (de 10e dag na Hemelvaart)

Na de Hemelvaart van Jezus kwam de Heilige Geest naar de aarde. De Geest vervulde de eerste christenen en stuurt en leidt de gemeente tot de dag van vandaag. De hierboven genoemde feestdagen hebben allemaal te maken met het leven van Christus op aarde. Dat geldt niet voor de onderstaande dagen; bid- en dankdag.
 

Biddag

Deze wordt ook wel biddag voor gewas en arbeid genoemd. Oorspronkelijk was het de biddag voor gewas en dit betekende een vrije dag voor de bevolking van het (agrarische) platteland. In veel gereformeerde kerken is er op biddag (tweede woensdag in maart) een kerkdienst op de avond van die dag. Er wordt (tegenwoordig) niet alleen een zegen gevraagd voor het werk in de landbouwsector, maar voor alle arbeid en werkgelegenheid.

Dankdag

De biddag wordt aan het begin van het ‘landbouwseizoen’ gehouden; de dankdag aan het eind ervan. Deze dag wordt gehouden op de eerste woensdag in november; als de oogsten binnen zijn. Net als bij de biddag wordt tegenwoordig niet alleen voor de oogst gedankt, maar voor alle arbeid.