Jaarthema “Eenheid en diversiteit”

We leven in een tijdperk van verandering of beter gezegd in een verandering van een tijdperk. Ook de kerk is in beweging. Ons kerkverband, de GKv, had duidelijke kaders die voor saamhorigheid, duidelijkheid en structuur zorgden. Vandaag leven andere vragen, zoals: wat typeert onze kerk, wat zijn de uitdagingen en waar gaan we naartoe? Onze Bron verandert niet. Jezus Christus is immers dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).

Jaarthema “Eenheid en diversiteit”

In het seizoen 2022-2023 gaan we aan de slag met het thema “Eenheid en diversiteit”. Zondag is de startzondag. In de preek over Efeze 4 komt het jaarthema ter sprake (zie het stukje hierboven). Gespreksvragen en stellingen naar aanleiding van de preek liggen in de hal van de kerk en staan ook onderaan de preektekst (op jmhaak.com, datum 11 september). Deze stellingen en gespreksvragen zijn bedoeld voor thuis, in de kring, in de wijk of waar ook maar.


Bloeiende ouderen. Preek 2 jaarthema ‘Eenheid en diversiteit’. Ouderendienst. Preek Psalm 92

Ons jaarthema is: Eenheid en diversiteit. Vandaag een ouderendienst over dat thema. Psalm 92 spreekt over bloeiende ouderen. Gelukkig heeft onze gemeente die genoeg. De eredienst is (mede) voorbereid tijdens een seniorenochtend. Twee oudere gemeenteleden geven een getuigenis. De liturgie is samengesteld op basis van de inbreng van ouderen. Na afloop is er een speeddate ouderen – jongeren.

Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. De preek is te beluisteren via mijn podcast.

Lees de preektekst verder op jmhaak.com


Studiemateriaal

Ter verdieping van het jaarthema ‘Eenheid en diversiteit in de gemeente’ is studiemateriaal ontwikkeld ter bespreking in wijken of kringen. Dit materiaal bestaat uit twee documenten:

We realiseren ons dat het bespreken van dit onderwerp en het materiaal dat hiervoor aangereikt wordt te veel kan zijn voor 1 kring of wijkavond. Afhankelijk van de grootte en de samenstelling van je kring kan je de bespreking van dit onderwerp ook verdelen over meerdere avonden. Het is in elk geval van belang dat het hele document besproken wordt en dat alle drie de vragenrondes uit het studiemateriaal in de kring besproken wordt. Het vormt met elkaar namelijk één geheel.


Stellingen

Zie Wat is onze roeping? Preek 1 jaarthema Eenheid en diversiteit over Efeze 4. Zie Welke plek hebben ouderen in de gemeente? Preek Jozua 14.

[i] Zie Welke plek hebben ouderen in de gemeente? Preek Jozua 14.
[ii] Zie Hagepreek Vrijheid is niet te koop. Bijdrage over de zondag anno nu (2018). Hagepreek bij Viering en Herdenking Eerste Vrije Statenvergadering 1572 te Dordrecht.
[iii] Zie preek Psalm 1.
[iv] Zie preek Matteüs 7:13 en verdere.
[v] Zie Kerk in een post-truth samenleving. Korte blogpost 2017.
[vi] Zie Kerk-zijn in een ik-gerichte tijd. Artikel Nederlands Dagblad 2016.