Matthijs Haak

Matthijs Haak

Predikant van de Kandelaarkerk

Op zondag 30 augustus 2015 ben ik bevestigd als predikant van de Kandelaarkerk. Deze kerk is de derde gemeente die ik dien. Begin 2000 ben ik aan de TU Kampen afgestudeerd en in mei 2002 in Ulrum predikant geworden. Daarna heb ik van 2007 tot 2015 in Rotterdam gewerkt als predikant van Delfshaven. In de intrededienst heb ik gepreekt over Efeze 3:21. Daar staat: aan Hem (God) komt de eer toe, in de kerk (en) in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Ik koos deze tekst omdat die me in de afgelopen jaren is gaan opvallen. En wel om de bijzondere plek van de kerk in die tekst. Want kijk eens om je heen: we leven in een postchristelijk land en onze tijd is ik-gericht. Kerken lopen leeg omdat ze ervaren worden als een achterhaald instituut. Juist dan geeft een tekst als Efeze 3:21 perspectief. God wil de kerk. Het is de plek waar Hij in Christus geëerd en beleden wordt als onze God en Vader. Een plek van waaruit Hij bekend gemaakt wil worden.

Mijn belangrijkste taak is dan ook om in alles Gods eer in Christus centraal te zetten. En met het oog daarop steeds weer de Bijbel te lezen. Want hoe makkelijk dwaal je niet af in religieuze zijwegen of in eigen voorkeuren. En hoe simpel is het om vast te houden aan of juist verzet te plegen tegen traditionele inzichten. Het is zo mooi om te zien dat God ieder mens aanspreekt en mensen aan elkaar verbindt. God kijkt niet eerst - zoals wij dat doen - naar leeftijden, culturele achtergronden, opleidingsniveau, succesverhalen of het gebrek daaraan of wat dan ook maar. God zet ons leven in het licht van Jezus Christus! De belangrijkste symbolen van de kerk, doop en avondmaal, zeggen precies dat. En de kerk laat dat, met vallen en opstaan, in haar (mee)leven zien, ook richting de samenleving. Op die manier is zij een aantrekkelijk alternatief voor een samenleving die God niet kent.

Hartelijk welkom om eens langs te komen in de Kandelaarkerk!
Wil je meer over mij weten of preken, artikelen of brieven van me lezen; kijk dan op mijn blog.

Blog: www.jmhaak.com
Twitter: @Dordtsedominee
Email: dordtsedominee@kpnmail.nl
Telefoon: 078 6455995